Easee

Easee

Easee är ett norskt teknologiföretag som har etablerat sig som en framstående aktör inom utveckling och tillverkning av smarta laddningslösningar för elbilar. Företaget grundades med en vision om att revolutionera hur elbilar laddas, både i hemmen och på offentliga platser, genom att erbjuda innovativa, användarvänliga och effektiva laddboxar. Easee’s produkter kännetecknas av deras design, skalbarhet och intelligenta laddningsteknik som inte bara optimerar laddningsprocessen men också bidrar till en mer hållbar energianvändning.

Sedan starten har Easee snabbt vuxit och blivit en betydande spelare på den internationella marknaden för elbilsladdning. Företagets laddboxar, ofta kallade ”Easee Charge”, är utformade för att vara flexibla och passa olika användningsområden, från privat bruk i hemmiljöer till företag och offentliga laddningsstationer. Genom att integrera avancerad teknik med användarvänliga gränssnitt har Easee lyckats skapa produkter som inte bara möter dagens behov utan också är förberedda för framtida utmaningar inom elbilsladdning.

Populära produkter från Easee

Easee

Installera en Easee Hemma

Att investera i en laddbox för hemmabruk har blivit ett allt vanligare steg för elbilsägare. Med en laddbox hemma ökas både bekvämligheten och laddningseffektiviteten avsevärt jämfört med att förlita sig på offentliga laddningsstationer eller långsammare laddningsalternativ. Easees moderna och smarta laddboxar förenklar vardagen för elbilsägare samtidigt som den bidrar till en hållbar framtid.

Easee – moderna laddboxar för hemmet

Easee’s laddboxar utmärker sig genom sin snygga design och avancerade teknologi. De är utformade för att vara både användarvänliga och flexibla, med möjligheten att enkelt installeras i en mängd olika hemmiljöer. Easee Charge, företagets flaggskeppsprodukt, erbjuder intelligent laddning som automatiskt anpassar sig efter bilens behov och hemmets tillgängliga energikapacitet. Detta innebär att du alltid får mest effektiv laddning utan att behöva oroa dig för att överbelasta ditt hemnät.

Därför ska du välja Easee

Det finns flera skäl till varför en Easee laddbox är det smarta valet för hemmaladdning:

 • Anpassningsbar laddning: Med Easee kan du anpassa laddningsinställningarna efter dina behov, vilket optimerar energiförbrukningen och kan minska kostnaderna för el.
 • Smart teknologi: Easee laddboxar är utrustade med smarta funktioner som tillåter övervakning och styrning via en app. Detta ger dig full kontroll över laddningsprocessen, oavsett var du befinner dig.
 • Framtidssäkert: Easee’s produkter är utvecklade för att möta framtida utmaningar inom elbilsladdning, vilket säkerställer att din investering är hållbar över tid.
 • Design: Easee laddboxar är inte bara funktionella utan också designade för att smälta in och komplettera hemmets estetik. Utseendemässigt är designen en personlig favorit hos redaktionen på Elbilar24!

Hållbarhet i fokus hos Easee

Hållbarhet är en viktig del av Easees företagsfilosofi. Genom att erbjuda energieffektiva laddningslösningar bidrar de inte bara till en minskad miljöpåverkan utan också till en mer hållbar användning av energiresurser. Easee’s laddboxar är designade för att optimera energianvändningen genom intelligent laddning, vilket stödjer en grönare och mer hållbar framtid för alla.

Att välja rätt laddlösning kan göra en stor skillnad i din dagliga elbilshantering. Easee’s laddboxar erbjuder en optimal balans mellan effektivitet, användarvänlighet, design och hållbarhet. Genom att installera en Easee hemma får du tillgång till snabb och säker laddning när du behöver det, vilket gör din elbilsupplevelse överlägsen.

Du sparar pengar och tid på att ladda bilen hemma

Det finns massvis med anledningar att ladda din elbil hemma, två av dem främsta är att du sparar både pengar och tid:

 • Lägre elpriser: Att ladda hemma kan ofta vara billigare än att använda offentliga laddningsstationer, särskilt om du kan dra nytta av nattaxor eller speciella elavtal för elbilsägare som erbjuder lägre priser under vissa tider på dygnet.
 • Effektivare laddning: Hemmaladdningslösningar som Easee erbjuder smart laddningsteknik som optimerar laddningsprocessen baserat på aktuell energiförbrukning och elpriser. Detta bör leda till lägre kostnader genom att undvika laddning under dyra tidsintervaller.
 • Statliga incitament: Grön-teknik bidrag gör det billigare för dig som privatperson att installera en laddboxar hemma, vilket minskar den initiala kostnaden och ökar de långsiktiga besparingarna.
 • Ökad fastighetsvärde: Installationen av en laddbox kan också öka värdet på din fastighet.
 • Bekvämlighet: Att ha en laddbox hemma innebär att du kan ladda din bil över natten medan du sover. Detta gör att du inte behöver planera in tid för att ladda på offentliga laddstationer.
 • Alltid laddad: Din bil är alltid fulladdad och redo att användas när du behöver den, vilket minskar tiden det tar att planera längre resor med tanke på laddningsstopp.

Kort och gott så erbjuder hemmaladdning av elbilar en hög grad av bekvämlighet och kan leda till betydande tids- och pengabesparingar, särskilt när man jämför med kostnaden och tiden för att använda laddningsstationer ute på vägarna. Genom att välja en smart laddningslösning som Easee kan du maximera dessa fördelar ytterligare genom att optimera laddningsprocessen för lägre energikostnader och ökad bekvämlighet.

Easee för företag – en smart laddlösning

I takt med att allt fler företag övergår till elektrifierade fordon för att minska sitt koldioxidavtryck och uppfylla hållbarhetsmål, har behovet av pålitliga och effektiva laddningslösningar blivit mer framträdande än någonsin. Easee, ett norskt företag känt för sin innovation inom elbilsladdning, erbjuder en rad smarta laddboxar som är idealiska för företagsanvändning. Dessa laddboxar kombinerar hög prestanda med användarvänlighet och smarta funktioner, vilket gör dem till en utmärkt investering för företag som vill främja elbilsladdning.

Anpassade laddningslösningar för varje företag

Easee förstår att varje företag har unika behov när det gäller laddningsinfrastruktur. Därför erbjuder de flexibla laddboxar som kan anpassas efter företagets storlek, fordonspark och specifika krav. Easees laddboxar kan skalas upp från enstaka laddningspunkter till stora laddningsnätverk, vilket möjliggör en enkel expansion av laddningskapaciteten i takt med att företagets behov växer.

Med en växande flotta av elektriska företagsfordon är behovet av effektiva och pålitliga laddningslösningar viktigare än någonsin. Easees laddboxar erbjuder en framtidssäker lösning som inte bara möter dagens behov utan också är förberedd för morgondagens utmaningar inom elbilsladdning. Genom att välja Easee kan ditt företag säkerställa att ni har en hållbar, kostnadseffektiv och framtidssäkrad laddningsinfrastruktur.

Användarvänlig installation och underhåll

Easee laddboxar är designade för att vara enkla att installera och underhålla, vilket minimerar starttiden och underhållskostnaderna. Deras kompakta och robusta design gör dem lämpliga för olika platser, från företagsparkeringar till offentliga utrymmen. Med stöd från ett nätverk av certifierade installatörer säkerställer Easee att varje laddbox installeras enligt högsta standard för säkerhet och tillförlitlighet.

En personalförmån

Att erbjuda laddboxar på arbetsplatsen är inte bara en investering i företagets framtid utan också en uppskattad förmån för anställda som äger elbilar. Genom att tillhandahålla laddningsmöjligheter på jobbet, underlättar företag vardagen för sina medarbetare och visar ett tydligt stöd för hållbara transportalternativ. Denna förmån kan bidra till ökad medarbetarnöjdhet och lojalitet, vilket är avgörande faktorer för att attrahera och behålla talanger i en alltmer miljömedveten arbetsmarknad.

Att erbjuda laddningsmöjligheter på arbetsplatsen sänder också en stark signal till kunder och samarbetspartners om företagets åtagande för miljön och dess framsteg mot att minska sitt koldioxidavtryck. Detta CSR fokuserade engagemang för hållbarhet kan förbättra företagets rykte och stärka dess varumärke som en ansvarstagande och framtidstänkande aktör på marknaden. Så genom att implementera Easee laddboxar kan ditt företag påvisa integreringen av grön teknik i sin dagliga verksamhet, vilket kan locka till sig kunder som värderar miljöansvar. Dessutom kan det bidra till att uppfylla lagkrav eller branschstandarder relaterade till miljöhållbarhet, vilket blir allt viktigare i många sektorer.

Avdragsgill laddning

Inte nog med att laddning på företaget kan ses som en förmån för anställda, det är också en skattefri förmån vilket innebär att varje företaget eller den anställde behöver förmånsbeskattas för laddning som sker på jobbet. Denna förmån gäller för närvarande fram till 2026, och är en strategi för att motivera företagare att ställa om sina och deras anställdas fordon till el.

Flexibla lösningar efter ditt företags behov

Easee erbjuder alltså flexibilitet inte bara i form av skalbara laddningslösningar utan också genom att möjliggöra anpassning efter företagets specifika behov och förutsättningar. Oavsett om det gäller att utrusta en liten företagsparkering eller skapa ett omfattande nätverk av laddningsstationer för en stor fordonspark, kan Easee laddboxar konfigureras för att möta varje unikt behov.

Genom att välja Easee som partner för laddningslösningar, får företag inte bara tillgång till toppmoderna produkter utan också till ett omfattande supportnätverk som kan hjälpa till med drift och underhåll. Detta gör det enklare för företag att navigera i övergången till en elektrifierad fordonspark och säkerställer att de kan maximera fördelarna med sina laddboxar över tid.

Så installerar ni en laddbox från Easee på ert företag

För att installera en Easee laddbox på kontoret rekommenderar vi att ni följer nedan steg:

 1. Behovsanalys: Börja med att utvärdera företagets och de anställdas behov av elbilsladdning. Ta hänsyn till antalet nuvarande och framtida elbilsanvändare, tillgängligt utrymme för installation, och eventuella framtida expansionsplaner.
 2. Offert och planering: Begär en offert från en auktoriserad återförsäljare, förslagsvis genom att klicka dig vidare i listan ovan. När du har en tydlig bild av kostnader, kan du planera budgeten och tidsplanen för installationen.
 3. Förberedelser på plats: Se till att den valda platsen för laddboxarna är förberedd för installation. Detta kan inkludera markarbete, dragning av elkablar, och installation av eventuell nödvändig infrastruktur.
 4. Konfiguration och testning: Efter installationen ska laddboxarna konfigureras och testas för att säkerställa att de fungerar korrekt och effektivt. Detta inkluderar att ansluta laddboxarna till ett nätverk för övervakning och hantering om så önskas.
 5. Utbildning av personal: Informera och utbilda de anställda om hur man använder laddboxarna på ett säkert och effektivt sätt. Det kan också vara relevant att informera om eventuella bokningssystem eller riktlinjer för användning.
 6. Lansering och kommunikation: Officiellt lansera laddningsstationerna och kommunicera tillgängligheten till alla anställda. Det är också en god idé att marknadsföra initiativet externt som en del av företagets hållbarhetsåtaganden.

Fördelar med företagsladdning från Easee

 • Effektivitetsökning: Easees laddboxar är utrustade med smart teknik som optimerar laddningen baserat på fordonets behov och tillgänglig energiförsörjning. Detta säkerställer en snabb och energieffektiv laddning för företagets fordon, vilket minimerar driftstopp och ökar tillgängligheten.
 • Kostnadsbesparingar: Genom att optimera laddningsprocessen kan företag dra nytta av lägre energikostnader. Easee laddboxar kan programmeras att utnyttja elnätets lägsta priser, vilket leder till direkta besparingar på elräkningen.
 • Enkel hantering: Med Easees molnbaserade laddningshanteringssystem kan företag enkelt övervaka och styra sin laddningsinfrastruktur. Systemet tillhandahåller detaljerad information om laddningsstatus, energiförbrukning och tillgänglighet, vilket förenklar administrationen och underlättar effektivitetsanalyser.
 • Hållbarhetsfördelar: Genom att investera i en grön laddningsinfrastruktur visar företag sitt engagemang för miljön och hållbarhet. Easee’s produkter är designade med minimal miljöpåverkan i åtanke, vilket stödjer företagets gröna image och hållbarhetsmål.

Så ställer sig Easee mot andra varumärken

VarumärkeAntal LaddboxarEffektLastbalansering
Easee1 st11-22 kWhTillval
Charge Amps3 st11-22 kWhTillval
Garo3 st11-22 kWhTillval
Zaptec2 st11-22 kWhTillval
Alfen3 st11-22 kWhTillval
Tesla1 st11-22 kWhNej
Go-E1 st22 kWhTillval
ABB1 st11-22 kWhTillval
CTEK3 st11-22 kWhTillval
Defa Power1 st22 kWhTillval
Growatt1 st22 kWhTillval

Vanliga frågor

Hur snabbt kan en Easee laddbox ladda min bil?

Laddningstiden beror på bilens laddningskapacitet och den installerade laddboxens effekt. Easee laddboxar stöder upp till 22 kW, vilket kan ge upp till 100 km räckvidd per laddningstimme för vissa modeller. Dock är det viktigt att notera att den faktiska laddningstiden även beror på bilens maximala laddningshastighet.

Är Easee laddboxar kompatibla med alla elbilar?

Ja, Easee laddboxar är designade för att vara universellt kompatibla med alla elbilar och laddhybrider som använder standarden Typ 2, vilket är den mest använda standarden i Europa.

Kan jag styra min Easee laddbox med en app?

Absolut. Easee laddboxar kan enkelt styras och övervakas via Easee-appen, som ger dig möjlighet att schemalägga laddning, se laddningshistorik, och justera laddningshastighet direkt från din smartphone.

Kan Easee laddboxar installeras utomhus?

Ja, Easee laddboxar är designade för både inomhus- och utomhusbruk. De är vattentäta och byggda för att tåla tuffa väderförhållanden, vilket gör dem idealiska för installation vid hemmet, på företagsparkeringar eller offentliga platser.

Artiklar & Nyheter om Easee

Biltillverkarens nya elbil kommer kosta från 25 000 euro. Blinkning till Renaults 1972 klassiker Renault…

Läs mer

Samtidigt få biltillverkaren en gliring från Elon Musk. Förlust på nästan 30 miljarder Lucid Motors…

Läs mer

”Priset kommer få fossilbilstillverkare att darra”. Tala om prispress Prispressen inom bilindustrin i Kina intensifieras…

Läs mer
Karl Åhgren - Skribent

Karl Åhgren – Redaktör

Karl är redaktör och kontaktperson på Elbilar24.se, en svensk webbplats fokuserad på elbil- och tillbehörsmarknaden. Med bakrund inom industri och IT har jag alltid brunnit för produktion och den senaste tekniken, kombinerat med en besatthet av bilar så beslutade jag tillsammans med några vänner att starta Elbilar24.se.

Min expertis sträcker sig över ett brett spektrum av ämnen relaterade till elbilar, inklusive ny teknik, marknadstrender och miljöpåverkan. Jag försöker att bidra med djupgående analyser och artiklar för att utbilda dig som läsare och konsument om det senaste inom branschen

Vi försöker alltid att bidra med regelbundet innehåll som inte bara informerar, utan också engagerar och utbildar våra läsare. Har du några frågor eller feedback till oss så tveka in att höra av dig på, jag ser ser fram emot att höra från dig!