Nu finns det fler elbilar än hybrider i Sverige!

Nu finns det fler elbilar än hybrider i Sverige!

I Sverige ser vi nu en tydlig trend där elbilar tar över laddhybridernas dominans. Enligt färsk fordonsstatistik från Transportstyrelsen har antalet registrerade elbilar i landet nu överstigit antalet laddhybrider. 

Elbilar övertar laddhybrider

I Sverige finns nu 278 212 registrerade elbilar, jämfört med 276 604 laddhybrider. Det innebär att elbilar nu har tagit över som det föredragna valet bland svenska bilägare när det gäller elektrifierade fordon.

Andelen laddhybrider minskar

Andelen laddhybrider bland nya bilar har minskat från 22 procent under första halvan av 2022 till 18,5 procent hittills i år. Samtidigt har elbilar ökat sin andel av nya bilar och står nu för imponerande 34,9 procent av alla nya bilar under detta år, jämfört med 26,0 procent under samma period förra året.

Sveriges relativt höga andel av elbilar

Även om andelen elbilar i Sverige fortfarande kan anses vara relativt låg i internationell jämförelse, är den faktiskt en av de högsta i världen. Av de totalt 5 168 248 registrerade personbilarna i Sverige utgör elbilar nu 5,4 procent. Detta visar på en ökande acceptans och övergång till eldrivna fordon bland svenska bilägare.

Norge i framkant

Det är värt att notera att vårt grannland Norge fortsätter att vara en föregångare när det gäller elektrifierade fordon, med hela 26 procent av registrerade personbilar som är elbilar.

Denna utveckling indikerar en ökad medvetenhet om miljöaspekter och en stark önskan att minska koldioxidutsläpp genom att välja elbilar, vilket är positivt för Sveriges och världens strävan efter en hållbarare framtid inom transportsektorn.

Alexander Nathanaelsson

Alexander Nathanaelsson

Alexander är en av grundarna till Elbilar24 och redaktionellt ansvarig för allt innehåll, där fokuset ligger på att informera våra läsare om allt inom elbilsbranschen. Bakgrunden till Elbilar24 är att jag själv letade efter en plats där jag kunde lära mig det jag behövde om elbilar inför ett bilköp, men hittade ingen plattform som täckte alltifrån bilar, till information om regler och riktlinjer samt tillbehör. Så tillsammans med 3 vänner grundade vi Elbilar24 så att du som konsument ska kunna hitta allt det du behöver, som privatperson, företag eller bostadsrättsförening på ett och samma ställe.

Det är därför vi på Elbilar24 skriver, utbildar och jämför allt inom elbilar. Då elbilsmarknaden utvecklas i raketfart är det viktigt att hålla sig uppdaterad på nyheter och förändringar i branschen, som till exempel hur avdrag för en elektrisk tjänstebil görs när man laddar hemma eller vilka kostnader som är subventionerade när man installerar en laddbox. Att du sen kan köpa tillbehören genom oss ser vi som ett plus för dig som kund