Företagsleasing

Företagsleasing


När du leasar en elbil för företagsbruk innebär det i princip att du hyr bilen från återförsäljaren mot en fastställd månadskostnad. Detta alternativ är ofta attraktivt för företag som erbjuder elbilar som tjänstebilar eller förmånsbilar till sina anställda.

En av de stora fördelarna med att leasa en elbil på företaget är att du undviker bekymmer som följer med värdeminskning och oväntade kostnader. Dessutom tenderar företagsleasing att vara mer kostnadseffektivt jämfört med privatleasing.

Det finns huvudsakligen två leasingalternativ för elbilar inom företag: operationell leasing och finansiell leasing. Varje alternativ erbjuder olika fördelar och är anpassade efter olika behov och situationer.

Företagsleasing elbil

Leasa Elbil på ditt företag

Att leasa en elbil för ditt företag kan vara ett smart sätt att modernisera företagets bilpark med en miljövänlig och kostnadseffektiv lösning. Genom att välja elbilsleasing får ditt företag tillgång till de senaste modellerna på marknaden utan de höga initiala kostnaderna som ett köp innebär.

Detta låter ditt företag njuta av fördelarna med elektriska fordon, inklusive lägre drift- och underhållskostnader, samtidigt som det bidrar till en grönare miljö.

Leasingavtal är ofta flexibla, vilket gör det möjligt för företag att anpassa sig till förändrade behov och teknologiska framsteg utan att binda upp stora kapitalbelopp.

Varför ska jag leasa en elbil?

Det finns flera anledningar till varför leasing av en elbil kan vara det bästa valet för både företag och privatpersoner. För det första minskar det ekonomiska risken eftersom du inte behöver oroa dig för bilens värdeminskning över tid.

Du får också en förutsägbar kostnadsstruktur med en fast månadskostnad som täcker de flesta utgifterna för bilen. För företag innebär detta enklare budgetering och finansiell planering. Leasing ger också möjlighet att regelbundet byta till nyare modeller, vilket säkerställer att du alltid har tillgång till de senaste innovationerna och de mest energieffektiva fordonen.

Dessutom kan leasing av elbilar ge skattemässiga fördelar, såsom avdragsgilla leasingkostnader och möjlighet till minskad förmånsskatt.

Hur tecknar jag ett avtal för leasing?

Att teckna ett leasingavtal för en elbil är en process som kan variera något mellan olika leverantörer, men här är de grundläggande stegen:

 1. Val av bil: Börja med att bestämma vilken elbil som bäst uppfyller ditt företags behov och preferenser. Tänk på faktorer som räckvidd, storlek och tillgängliga funktioner.
 2. Jämför erbjudanden: Ta in och jämför erbjudanden från olika leasingföretag. Titta på månadskostnader, avtalstid, om tjänster som service och underhåll är inkluderade samt eventuella begränsningar som körsträcka.
 3. Förhandling och val av leasingavtal: När du har valt leverantör, diskutera och förhandla villkoren i leasingavtalet. Det inkluderar längden på leasingperioden, månadskostnaden och vad som händer vid avtalets slut.
 4. Signering av avtal: När alla detaljer är överenskomna, signeras leasingavtalet av båda parter. Se till att du förstår alla villkor och förpliktelser innan du signerar.
 5. Leverans av bilen: Efter att avtalet är undertecknat och eventuell initial betalning är gjord levereras elbilen till ditt företag.

Olika typer av företagsleasing

Inom området företagsleasing är det vanligt att man stöter på två centrala begrepp, operationell leasing och finansiell leasing.

Operationell Leasing

Vid operationell leasing behåller leasinggivaren äganderätten till den utlånade produkten. De skulder och leasingkostnader som är kopplade till de leasade tillgångarna registreras inte i företagets balansräkning, vilket gör att operationell leasing ses som en form av finansiering utanför balansräkningen, det vill säga finansiering som inte påverkar företagets balansräkning direkt.

Finansiell Leasing

I Sverige är finansiell leasing det mest förekommande leasingalternativet. Detta upplägg innebär att företaget som leasar fordonet tar på sig ansvaret för själva fordonet samt tillhörande kostnader såsom bilskatt, bränsle och service.

Leasingtagaren erlägger en månadsvis leasingavgift till leasinggivaren. Finansiell leasing kräver att transaktionen registreras i företagets bokföring och inkluderas i balansräkningen, vilket innebär att den har en direkt påverkan på företagets finansiella ställning.

Vad händer när leasingperioden är slut?

Vad sker när tiden för ditt leasingavtal går ut? Svaret varierar beroende på om du har valt en finansiell leasing eller en operationell leasing, då dessa två alternativ har olika upplägg.

Vid finansiell leasing

Inom finansiell leasing bär leasingtagaren ansvaret för bilens restvärde. Detta betyder att när avtalet närmar sig sitt slut, är det leasingtagarens uppgift att hitta en köpare till bilen. Skulle försäljningen generera ett överskott, är det leasingtagaren som erhåller denna vinst.

Det finns även möjlighet att antingen förlänga leasingtiden eller att överföra avtalet till en annan part i vissa situationer.

Vid operationell leasing

Å andra sidan, med operationell leasing, återlämnas bilen till leasingföretaget i slutet av leasingperioden. Detta innebär att leasingtagaren inte behöver oroa sig för bilens restvärde eller bli skyldig leasingföretaget något vid periodens slut.

Det kan dock tillkomma extra kostnader relaterade till milöverskridande eller onormalt slitage på fordonet.

Fördelar med företagsleasing

Företagsleasing erbjuder en rad fördelar som kan vara särskilt attraktiva för företag som önskar effektivisera sin bilpark och samtidigt hålla nere kostnaderna. Här är några av de mest framträdande fördelarna:

 • Förutsägbar kostnadsstruktur: Fast månadskostnad gör det enklare för företag att budgetera och planera sina utgifter.
 • Ingen stor initial investering: Leasing eliminerar behovet av en stor engångsbetalning för att anskaffa nya fordon.
 • Tillgång till senaste tekniken: Möjlighet att regelbundet uppdatera fordonsparken till de senaste modellerna utan att oroa sig för försäljning eller inbyte av gamla fordon.
 • Undvikande av värdeminskning: Företaget behöver inte hantera värdeminskningen som ett inköpt fordon skulle utsättas för.
 • Skatteförmåner: Möjliga skatteförmåner, såsom avdrag för leasingkostnader, kan reducera det totala skattebördan för företaget.
 • Flexibilitet vid avtalsslut: I slutet av leasingperioden finns det flexibla alternativ: förlänga leasingen, byta till en ny bil eller avsluta avtalet.

Laddning av elbil via företaget

Att integrera elbilar i företagets fordonspark medför inte bara en övergång till mer miljövänliga transportlösningar utan ställer också nya krav på infrastrukturen för laddning. Effektiva laddningslösningar är avgörande för en smidig övergång och kontinuerlig drift av företagets elbilar.

Det finns flera alternativ för att säkerställa att fordonen alltid är laddade och redo att användas, från installation av laddstationer på företagets parkeringsplatser till möjligheten för anställda att ladda bilarna hemma. Att välja rätt laddningsstrategi är centralt för att maximera effektiviteten i företagets dagliga verksamhet och bidra till en hållbar miljö.

Denna text utforskar olika aspekter av laddningsprocessen för elbilar inom företaget, inklusive lösningar för hemmaladdning, för att underlätta för företag som överväger eller redan har tagit steget mot elektrifierad transport.

Kan jag ladda företagsbil hemma?

Ja, det är möjligt att ladda din företagsbil hemma. Detta är en praktisk lösning som säkerställer att bilen alltid är fulladdad och redo för användning. För att möjliggöra detta kan företaget:

 • Installera en laddstation hemma hos anställda: Företaget kan erbjuda installation av laddboxar hemma hos de anställda som använder företagets elbilar, vilket underlättar laddningsprocessen.
 • Ersättning för laddningskostnader: Företaget kan också kompensera de anställda för de elutgifter som uppstår vid hemmaladdning av företagsbilen.
 • Skattefria förmåner: I många fall kan kostnaden för el för laddning av företagsbilar hemma betraktas som en skattefri förmån, vilket gör det ekonomiskt fördelaktigt för både företaget och den anställda.

Det är viktigt att företaget utarbetar tydliga riktlinjer för hur ersättningen för hemmaladdning ska hanteras och säkerställer att alla installationer av laddboxar uppfyller gällande säkerhetskrav.

Vanliga frågor om Företagsleasing av elbilar

Vad är skillnaden mellan finansiell och operationell leasing för elbilar?

Vid finansiell leasing tar ditt företag på sig ansvaret för elbilen, inklusive underhåll och värdeminskning, under leasingperioden. Det är ett upplägg där företaget i praktiken behandlar bilen som en tillgång i bokföringen. Operationell leasing, å andra sidan, innebär att leasingföretaget behåller äganderätten och ofta ansvarar för bilens service och underhåll. Detta alternativ innebär mindre administrativ börda för ditt företag och bilen tas inte upp som en tillgång i bokföringen.

Kan företaget dra av leasingkostnader för elbilar från skatten?

Ja, i många fall kan leasingkostnader för elbilar vara avdragsgilla. Detta inkluderar den fasta månadskostnaden samt andra relaterade utgifter som service och underhåll, beroende på leasingavtalets villkor. Det är dock viktigt att konsultera med en skatterådgivare för att förstå de specifika skattereglerna som gäller för ditt företag och region.

Är det möjligt att byta elbil under leasingperioden?

Det beror på villkoren i ditt leasingavtal. Vissa leasingavtal tillåter byte av bil under leasingperioden, vilket kan vara fördelaktigt om ditt företags behov ändras eller om du vill uppgradera till en nyare modell. Det kan dock medföra extra kostnader eller ändringar i månadskostnaden, så det är viktigt att förstå de specifika villkoren innan du ingår ett avtal.

Vad händer i slutet av leasingperioden för en elbil?

I slutet av leasingperioden har ditt företag vanligtvis flera alternativ: att lämna tillbaka bilen till leasingföretaget, att köpa ut bilen till det restvärde som överenskommits i avtalet, eller att förnya leasingavtalet med samma eller en annan bil. Valet beror på avtalets villkor och ditt företags behov och önskemål.

Hur hanteras service och underhåll av leasade elbilar?

För operationell leasing är det ofta leasingföretaget som ansvarar för service och underhåll enligt avtalet, vilket gör det bekymmersfritt för ditt företag. Vid finansiell leasing kan ditt företag behöva ta ansvar för dessa kostnader, beroende på avtalets villkor. Många leasingföretag erbjuder dock servicepaket som en del av leasingavtalet, vilket kan vara en fördelaktig lösning för att säkerställa att bilen underhålls korrekt.

Karl Åhgren – Redaktör

Karl är redaktör och kontaktperson på Elbilar24.se, en svensk webbplats fokuserad på elbil- och tillbehörsmarknaden. Med bakrund inom industri och IT har jag alltid brunnit för produktion och den senaste tekniken, kombinerat med en besatthet av bilar så beslutade jag tillsammans med några vänner att starta Elbilar24.se.

Min expertis sträcker sig över ett brett spektrum av ämnen relaterade till elbilar, inklusive ny teknik, marknadstrender och miljöpåverkan. Jag försöker att bidra med djupgående analyser och artiklar för att utbilda dig som läsare och konsument om det senaste inom branschen

Vi försöker alltid att bidra med regelbundet innehåll som inte bara informerar, utan också engagerar och utbildar våra läsare. Har du några frågor eller feedback till oss så tveka in att höra av dig på, jag ser ser fram emot att höra från dig!